Tietosuojaseloste 24.1.2023

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Asfalttikukka Oy – Asfaltblomman Ab (y-tunnus: 0960502-2)

Mannerheimintie 47 c

00250 Helsinki

toimisto@asfalttikukka.fi

Mitä tietoja minusta kerätään?

Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja asiakkaan antamat taustatiedot toivottuun palveluun liittyen. Yritysasiakkaalta tallennetaan lisäksi yrityksen nimi ja y-tunnus.

Mihin henkilötietoja käytetään

Henkilötietoja käytetään:

  • Asiakassuhteen hoitamiseen
  • Palvelun toimittamiseen
  • Tilastollisiin tarkoituksiin
  • Markkinointitarkoituksiin

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

Kuinka kauan henkilötietojani säilytetään?

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa koskevien vastuiden hoitamiseksi.

Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Luovutamme henkilötietoja yhteistyökumppaneille palveluidemme mahdollistamiseksi.

Asiakkaan oikeudet

Asiakkaana sinulla on seuraavat oikeudet:

  • Tarkistusoikeus
  • Oikaisuoikeus
  • Oikeus peruuttaa suostumus
  • Poisto-oikeus